Handel med valuta

Handel med valuta online er i kraft af den voldsomme udvikling på hele online markedet blevet en stor aktivitet, som optager mange mennesker både i den professionelle del af valutahandelen og blandt private aktører, der med udviklingen af online platforme har fået helt nye muligheder for at deltage på dette marked.

Forex markedet, som online handelsmarkedet med valuta også kaldes, er en sammenskrivning af det engelske The Foreign Exchange Market. Et andet navn er FX markedet.

Starten på det hele gik i 1876, da man besluttede guldudvekslingsstandarden – hvilket betød, at enhver valuta skulle kunne erstattes af guld. Der var altså en lige sammenhæng mellem mængden af valuta og værdien af guld på markedet. Det holdt til starten af Anden Verdenskrig, hvor der opstod mere valuta, end der var guld i de nationale kasser til at dække, og i stedet målte man værdien af valutaerne op mod USA-dollaren i det såkaldte Bretton-Woods system. Det varede til 1971, og fra 1976 har verdensmarkedet opereret med flydende valutakurser – og dermed blev hele grundlaget for det nuværende Forex system skabt, hvor tradere skaber gevinst og tab ved online valuitahandel.

Gigantisk omsætning

Der foregår en gigantisk handel med valutaer online. Alene i Danmark handles der valuta for mere end 500 mia. kr. – vel at mærke om dagen, og på verdensplan er den daglige omsætning omkring 4 billioner dollars, så det er summer, der kun kan omsættes via online platforme, hvor registreringer og transaktioner kan afvikles automatisk eller semiautomatisk.

Med en omsætning i denne størrelsesorden regnes Forex markedet for at være et af de mest likvide markeder i verden. Når der kan omsættes så store summer, skyldes det ikke mindst, at vi taler om en handel, der ikke har nogle pauser i løbet af døgnet. De store finanscentre, hvor den dominerende del af Forex handelen foregår, ligger spredt over hele kloden fra London, Frankfurt og Paris over New York til centrene i Asien, eksempelvis Singapore og Hong Kong. Når ét marked lukker ned for dagen, starter et andet op, og med online platforme ophæves grænserne fysisk og i tiden. Forex handel foregår stort set døgnet rundt.

Store muligheder – men også en risiko

Forex handel giver mange såvel private som professionelle og institutionelle blod på tanden. Der er nemlig mulighed for hurtigt at realisere store gevinster på dette marked. Men man bør være opmærksom på, at modvægten til en stor gevinst er et stort tab, og valutahendel byder, når sandt skal siges, på begge muligheder. Derfor skal man handle inden for rammer, man kan overskue, især når man er en mindre investor. En stor del af handlerne er dog gearede, idet det naturligvis giver øgede rammer for gevinst.

I tider, hvor traditionel investering i eksempelvis obligationer er under stærkt pres på grund af det meget lave renteniveau i hele den vestlige verden – senest har Den Europæiske Centralbank og efterfølgende også Danmarks Nationalbank nedsat renten endnu en gang – begynder investorerne naturligvis at se sig om efter anderledes og mere profitable muligheder for investering. Aktier har gennem lang tid været en sikker score, men også her er der usikkerhed, blandt andet på grund af den eskalerende handelskrig mellem USA, Kina og omkringliggende markeder. Valutahandel har vist sit værd som en god gevinstskaber, som også i denne situation kan være et vellykket alternativ for mange investorer.

Forex handler er populære, fordi markedet er så agilt – hvor man ved andre investeringer ofte skal have en vis horisont, kan valutahandel foregå her og nu, og man kan købe og sælge med korte intervaller, når man tror på bevægelserne i den valuta, som man vil handle med. Gevinst – og naturligvis også et eventuelt tab – realiseres, så snart man ønsker det, og dermed har Forex markedet en dynamik, som tiltaler mange, ikke mindst private, der ønsker at spekulere med en overskydende likviditet. Valutahandel kan naturligvis også foregå med en lang horisont – pointen er, at man selv bestemmer, om man vil handle med et kort eller langt perspektiv.

Termer og begreber

Bevæger man sig ind på Forex markedet, som foregår via online platforme, som stilles til rådighed af en række aktører på markedet, vil man støde på en række begreber, som knytter sig til handelsmetoden og de enkelte handler. Vi gennemgår nogle af disse begreber herunder. Grundlæggende handler man altid to valutaer op imod hinanden. Man sammenligner ikke med et generelt marked, men sammenligner for eksempel euro med dollar. Man siger, at Forex handles i par.

Når man handler, vil man få opgivet et Lot. Det er den mængde valuta, der er tilgængelig i en bestemt mønt. Et Lot opgives som regel i antal x 1.000, fx 50.000., og man kan så bringe det eller en del heraf i spil. I den forbindelse får man også et Pip. Et Pip er en enhed, der bruges til at tælle den mulige gevinst eller det mulige tab, som oftest bliver opgivet i fire decimaler. Du må så vurdere, hvornår du vil handle ud fra det antal Pips, som du får i forbindelse med det valutapar, du ønsker at handle op imod hinanden.

Et Spread angiver forskellen på din købspris og din salgspris. Hvis en handel opgives til eksempelvis 1.4045/03, så er dit Spread på 3 Pips. Du kan også stræbe efter, at spredningen skal være lille, hvis du for eksempel er ude på at minimere et tab.

I dine handler er det antallet af Pips, der over tid bestemmer, hvad du får ud af handlerne. Et godt gammelt råd mellem valutahandlere er, at man som ikke så rutineret privat handler kan gå efter 10 Pips om dagen som det, man som minimum vil tjene pr. dag. Det kan opnås ved at se på, hvordan markedet typisk bevæger sig og så handle på bestemte tidspunkter, idet markedet ofte har nogle ret faste strukturelle bevægelser i løbet af et handelsdøgn. Som privat person vil det ofte være om aftenen, at man kan arbejde med disse handler.

Gearing er en mulighed

Mange vælger at geare deres handler. Det sker gennem den Forex Broker, som vedkommende investorer bruger. Ofte kan man eksempelvis vælge en gearing på 400 gange investeringen – investerer man således 250 kr., kan man ved gearing komme op på 100.000 kr. Det øger naturligvis muligheden for gevinst, men realistisk set giver det også en risiko for tab, hvis investeringen ikke lykkes. Gearing skal anvendes med fornuft og inden for rammer, som man som investor kan håndtere.

Valutahandel er samlet set et spændende område, som mange har glæde af. Ikke mindst markedets agilitet og muligheden for en kortsigtet gevinst tiltaler mange, fordi resultaterne ses her og nu.