DKK / danske kroner

Danske kroner er den valuta, der benyttes som betalingsmiddel i Danmark. Betegnelsen for denne møntenhed er også DKK samt Danish krona. I Danmark er forkortelsen blot kr., mens ISO-koden er DKK. Denne valuta har været den officielle valuta i Danmark siden 1. januar 1873. Den danske krone har også siden da været officiel valuta i både Grønland og på Færøerne. I almindelig brug kaldes den danske krone altid for kr., mens den på engelsk officielt kaldes for “Danish krone”. Der er dog også nogle, der sommetider i uofficielt sprogbrug betegner den danske møntenhed som “Danish Crown”.

En krone er en møntenhed, der er underopdelt i 100 øre. Det vil sige, at der går 100 øre til en dansk krone. I Danmark føres der en fastkurspolitik, og det vil sige, at den danske krones kurs er bundet til Euroen. Dette sker via ERM II-aftalen.

Den første danske mønt, der kom til med både Danmarks navn og kongens navn var Svend Tveskægs penning. Denne møntbetegnelse blev senere lavet om til “penge”. Denne mønt fremkom kun i et meget begrænset antal, og man kan derfor tænke sig, at der har været tale om en form for prestigemønt. Dette skete omkring år 995. Den måde, en mønts værdi blev opgjort på, var på baggrund af det materiale, som mønten var lavet af. Sådan stod det på i mange år.

I 1873 blev kroner og ører indført. I 1875 blev de taget i brug. Det var på dette tidspunkt, at de afløste rigsdaleren. 1 daler blev til 2 kroner, mens 1 mark blev til 33 1/3 øre. 1 skilling blev det samme som 2 øre. Det var også på dette tidspunkt, at den skandinaviske møntunion blev indført, og det skete i et samarbejde med Sverige og Norge, der også indførte kronen i disse lande. Den skandinaviske møntunion fungerede frem til 1. Verdenskrig, men fortsatte helt reelt frem til det herrens år 1972.

I 2008 blev 25-øren afskaffet i Danmark, og i 2009 kom en helt ny seddelserie til. Denne blev betegnet som Serie 2009. Den første seddel var en 50 kr.-seddel. Denne serie blev fuldført i maj 2011, og det var her, at den nye 1.000 kr.-seddel kom til.

I Danmark er der den dag i dag seks forskellige mønter med 50-øren som den laveste mønt. Der findes derudover fem forskellige pengesedler, hvor 1.000 kr.-sedlen er den seddel, der har den højeste værdi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *