SEK / svenske kroner

Svenske kroner er den valuta, der anvendes som betalingsmiddel i Sverige. Møntenheden betegnes også som SEK / swedish krona eller som på svensk – svenske kronor. Som det bemærkes, er navnet sammenfaldende med det, der benyttes om møntheden i Danmark, hvor der nemlig benyttes danske kroner. Oprindeligt havde Danmark og Sverige den samme valuta, og det er også derfor, at begge lande den dag i dag har en møntenhed, der hedder kroner.

Det var helt tilbage i 1873, at Danmark og Sverige indgik i den fælles valuta krone. Norge kom også med i dette i 1876, og det er grunden til, at det også hedder kroner i Norge. Fællesskabet fik betegnelsen den Skandinaviske Møntunion. Denne møntunion fungerede helt frem til 1. verdenskrig, men formelt holdt den dog ved indtil år 1972.

Den svenske krone anvendes udelukkende i Sverige og ikke i andre lande. Her har man mulighed for at betale med møntenheden i butikker, mens det også er muligt online, uanset hvor i verden man befinder sig.

Valutakursen for den svenske krone ligger på ca. 0,70 DKK.

Den svenske krone fås i tre forskellige mønter og seks forskellige sedler med 1.000 kr.-sedlen som den største. Mønterne er 1, 5 og 10 kroner. Indtil år 2010 havde Sverige også en 50-øre, men den blev i dette år gjort ugyldig. Sverige havde også nogle ældre 2-krone mønter, der var gyldige indtil den 30. juni 2017. Det var i 2016, ar den nye møntserie med de tre mønter blev indført.

Sedlerne er 20, 50, 100, 200, 500 og 1.000. På hver af disse er der kendte personligheder fra Sverige, og der er blandt andre tale om Astrid Lindgren og Dag Hammarskjold. Før 2015 havde man i Sverige kun fem forskellige sedler, og det var 200 kr.-sedlen der på dette tidspunkt ikke var at finde. De forskellige personligheder på mønterne har også ændret sig gennem årene. Det er forskellige personer, der er på hver af de seks sedler, og sådan var det også, dengang der kun var fem sedler. Det er værd at bemærke, at personlighederne på sedlerne udskiftes med visse intervaller.

I Sverige har pengesedlerne ikke samme størrelse. Det samme er gældende i Danmark, mens det er anderledes med US Dollars, hvor alle sedlerne har den samme fysiske størrelse. De svenske sedler er ej heller store i størrelsen, men blot ganske almindelige. Størrelsesmæssigt ligner de også meget de danske pengesedler.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *